נפגע בתאונת דרכים - המדריך המלא

למרות כל האזהרות ופרסומות הטלוויזיה לנהיגה זהירה ובטוחה, קרתה לכם חס וחלילה, תאונת דרכים, גם אם לא באשמתכם, ובגינה נגרמו לכם נזקי רכוש (נזקים לרכב) ונזקי גוף (נזקים לגופכם).

1. ראשית הרגעו ואל תכנסו ללחץ מיותר.

2. בקשו מהצד הפוגע כי יציג בפניכם : פוליסת ביטוח חובה בתוקף, רשיון רכב בתוקף, במידת
האפשר/הקיים – פוליסת ביטוח צד ג'.

3. רישמו את שם בעל רשיון הרכב + מס' תעודת זהותו + שאר פרטיו המזהים.

4. רישמו את מס' פוליסת ביטוח החובה + שם החברה המבטחת + שם בעל הפוליסה+ שאר
פרטיו המזהים + שם סוכן הביטוח + מס' רישוי הרכב הפוגע + סוג הרכב + פרטי הנהג הפוגע.

5. במידת האפשר – רישמו את מס' פוליסת צד ג' + שם החברה המבטחת + שם בעל הפוליסה.

6. דווחו לסוכן הביטוח שלכם אודות התאונה.

7. במידה ונפגעתם בגופכם מומלץ לפנות מיד לבדיקה רפואית בחדר מיון + לדווח למשטרה.

כעת כשבידכם כל הפרטים הנ"ל, יש לעשות אבחנה בין סוגי הנזקים שנגרמו לכם:

נזקי רכוש – (במידה והצד השני הוא האשם בתאונה)

במקרה כזה יש לתבוע את פוליסת צד ג' של הנהג הפוגע (באמצעות סוכן הביטוח שלכם) לשם קבלת החזר כספי על הנזקים שנגרמו לכם.
במידה ולנהג הפוגע אין פוליסת ביטוח צד ג' או שאינו מודע באשמתו בתאונה – יהא עליכם לתבוע את הנהג באופן אישי +את בעל הרכב על כל נזקי הרכוש שנגרמו לכם.

נזקי גוף (במידה ונהגתם ברכב הנפגע )

במקרה כזה יש לתבוע את פוליסת ביטוח החובה של הרכב בו נהג הנפגע ,משמע את חב' הביטוח המבטחת את ביטוח החובה שלכם.

לשם תביעת נזקי גוף יש לצרף את המסמכים הבאים:
– אישור מחדר מיון על פניה לטיפול
– אישור משטרה על דיווח ארוע התאונה
– מסמכים רפואיים ככל שניתן המעידים על מצבכם הרפואי בעקבות התאונה.
– כל מסמך המעיד על הוצאות בעקבות התאונה.

לשם הגשת תביעה בעילה של נזקי גוף ו/או נזקי רכוש מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום.

יצירת קשר