פיצויי פיטורים - המדריך המלא

חוקי העבודה במדינת ישראל מגוננים על העובד ומעניקים לו זכויות רבות לשם מניעת ניצולו ע"י מגזר המעבידים.

אחת מזכויות הבסיס החשובות הינה הזכות לפיצויי פיטורים. ככלל, נדרש מעובד לעמוד ב – 3 תנאים מצטברים על מנת להיות זכאי לפיצויי פיטורים :

1. קיום יחסי עובד – מעביד במהלך כל תקופת עבודתו אצל המעביד וכמשמעותו בחוק.

2. עובד שפוטר ע"י מעבידו.

3. עובד שעבד תקופה רציפה בת שנה מלאה אצל אותו מעביד.


אולם, גם במקרים פחות קלאסיים מהמקרים הנ"ל, עומד החוק לטובתו של העובד ומעניק לו בהתאם לנסיבות פיצויי פיטורים: – מעביד שנפטר או מקום עבודה בו התבצע חילוף מעבידים. – עובד שעבד תקופה רציפה בת 11 חודשים אצל אותו מעביד – עובד עונתי שעבד 2 עונות רצופות אצל אותו מעביד במשך שנתיים רצופות. "עונה" – שלושה חודשים רצופים בשנה בהם עבד לפחות 60 ימים. – התפטרות יזומה מטעם העובד בסיטואציות מיוחדות (מצב בריאותי, הרעה מוחשית בתנאי העבודה, מצב בריאותי של קרוב משפחה מהדרגה הראשונה ועוד).

עפ"י החוק, חישוב פיצויי הפיטורים יהיו כדלקמן: עובד במשכורת חודשית: השכר החודשי במכפלת שנות העבודה אצל אותו מעביד.

עובד יומי : ממוצע של ימי העבודה בשנה במכפלת התעריף ליום עבודה ובמכפלת מספר חודשי העבודה אצל אותו מעביד.
עובד שעתי : ממוצע של שעות עבודה בשנה במכפלת התעריף בעבור שעת עבודה ובמכפלת מספר חודשי העבודה.

שימו לב : קיימת חשיבות מכרעת לקבלת מכתב פיטורים מהמעביד, שכן, באם לא יקבל העובד מכתב שכזה, לא יוכל העובד לקבל דמי אבטלה בלשכת התעסוקה. כמו כן, באם מתחמק המעביד מתשלום פיצויי הפיטורים, אזי אם לא יהיה בחזקת העובד מכתב פיטורים יהיה לו קשה מאד להוכיח כי פוטר ולא התפטר וכן יהיה קשה להוכיח את יום תחילת הפיטורים לצורך קביעת מועד תשלום הלנת פיצויי פיטורים.
לכן אם כבר פוטרתם ממקום עבודתכם, מומלץ מאד להתעקש ולבקש מהמעביד מכתב פיטורים מנוסח היטב שבו יצוין תאריך כתיבת המכתב וציון יום העבודה האחרון שלכם.

כמו כן, מומלץ מאד לקבל העתק (צילום) מכרטיס הנוכחות שלכם מידי חודש בחודשו. אם אין במקום עבודתכם כרטיס נוכחות מסודר כדאי לנהל "רישום עצמי" של שעות הנוכחות וזאת לכל מקרה של אי בהירות באשר למספר השעות שעבדתם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

יצירת קשר