חוקי העבודה במדינת ישראל מגוננים על העובד ומעניקים לו זכויות רבות לשם מניעת ניצולו ע"י מגזר המעבידים.

אחת מזכויות הבסיס החשובות הינה הזכות לפיצויי פיטורים. ככלל, נדרש מעובד לעמוד ב – 3 תנאים מצטברים על מנת להיות זכאי לפיצויי פיטורים : 1. קיום יחסי עובד – מעביד במהלך כל תקופת עבודתו אצל המעביד וכמשמעותו בחוק. 2. עובד שפוטר ע"י מעבידו. 3. עובד שעבד תקופה רציפה בת שנה מלאה אצל אותו מעביד.
אולם, גם במקרים פחות קלאסיים מהמקרים הנ"ל, עומד החוק לטובתו של העובד ומעניק לו בהתאם לנסיבות פיצויי פיטורים: – מעביד שנפטר או מקום עבודה בו התבצע חילוף מעבידים. – עובד שעבד תקופה רציפה בת 11 חודשים אצל אותו מעביד – עובד עונתי שעבד 2 עונות רצופות אצל אותו מעביד במשך שנתיים רצופות. "עונה" – שלושה חודשים רצופים בשנה בהם עבד לפחות 60 ימים. – התפטרות יזומה מטעם העובד בסיטואציות מיוחדות (מצב בריאותי, הרעה מוחשית בתנאי העבודה, מצב בריאותי של קרוב משפחה מהדרגה הראשונה ועוד).

עפ"י החוק, חישוב פיצויי הפיטורים יהיו כדלקמן: עובד במשכורת חודשית: השכר החודשי במכפלת שנות העבודה אצל אותו מעביד.

עובד יומי : ממוצע של ימי העבודה בשנה במכפלת התעריף ליום עבודה ובמכפלת מספר חודשי העבודה אצל אותו מעביד.
עובד שעתי : ממוצע של שעות עבודה בשנה במכפלת התעריף בעבור שעת עבודה ובמכפלת מספר חודשי העבודה.

שימו לב : קיימת חשיבות מכרעת לקבלת מכתב פיטורים מהמעביד, שכן, באם לא יקבל העובד מכתב שכזה, לא יוכל העובד לקבל דמי אבטלה בלשכת התעסוקה. כמו כן, באם מתחמק המעביד מתשלום פיצויי הפיטורים, אזי אם לא יהיה בחזקת העובד מכתב פיטורים יהיה לו קשה מאד להוכיח כי פוטר ולא התפטר וכן יהיה קשה להוכיח את יום תחילת הפיטורים לצורך קביעת מועד תשלום הלנת פיצויי פיטורים.
לכן אם כבר פוטרתם ממקום עבודתכם, מומלץ מאד להתעקש ולבקש מהמעביד מכתב פיטורים מנוסח היטב שבו יצוין תאריך כתיבת המכתב וציון יום העבודה האחרון שלכם.

כמו כן, מומלץ מאד לקבל העתק (צילום) מכרטיס הנוכחות שלכם מידי חודש בחודשו. אם אין במקום עבודתכם כרטיס נוכחות מסודר כדאי לנהל "רישום עצמי" של שעות הנוכחות וזאת לכל מקרה של אי בהירות באשר למספר השעות שעבדתם לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.

הליך הגישור הינו למעשה הליך מודרני של יישוב סכסוכים ומחלוקות בין 2 צדדים יהיו אשר יהיו, אשר מהווה אלטרנטיבה יעילה להליך הישן והמסורבל לעיתים של יישוב סכסוכים ומחלוקות באמצעות בתי המשפט השונים.

באם נעמיק ונבחן את הסיבות האמיתיות המובילות 2 צדדים מסוכסכים לפנות ישירות לביהמ"ש ולא לנסות ולפתור בינם לבין עצמם את המחלוקת בינהם, לבטח נגלה כי מניעי אגו פגוע, חוסר הקשבה הדדית, חוסר אמון, חוסר יצירתיות בהעלאת פתרונות שונים ליישוב הסכסוך וכדומה, הם אלו המונעים דו שיח ישיר בין הצדדים והצפת הבעיות האמיתיות.

ובכך, במקום להביא לפתרון הסכסוך גורמים רק להנצחתו המגשר הינו אדם מקצועי בעל מיומנויות הקשבה,תקשורת ויצירתיות, אשר מהווה צד שלישי ניטרלי לסכסוך ותפקידו לסייע לצדדים ליישב את המחלוקת בינהם מתוך רצון הדדי ובאמצעות מו"מ ותקשורת ישירה.

המגשר יעזור לצדדים ,תוך יצירת אווירה נינוחה ונעימה, לזהות ולהציף את כל הסוגיות העיקריות שבגינן נוצר הסכסוך ויציע פתרונות יצירתיים ואובייקטיביים ליישוב הסכסוך מטרת הליך הגישור אם כן, היא לגרום לצדדים להגיע בעצמם לפתרון מוסכם מתוך רצון משותף והידברות זה עם זה.

כאשר מטרה זו מושגת, הרי שהפתרון שהגיעו אליו הצדדים, יהא מקובל על שניהם, סיכויי מימושו יהיו גבוהים ביותר והחשוב מכל- אף צד לא ירגיש "מקופח" נוכח ההחלטה שהתקבלה, תחושה שפוקדת צדדים רבים במצב בו "נכפתה" החלטה ע"י בית המשפט.

הליך הגישור הינו וולנטרי ואינו מחייב, משמע, גם אם הצדדים מופנים להליך ע"י בית המשפט, שמורה לצדדים בלבד הזכות לבחור באם לפנות להליך זה ובאם לאו.

בישיבת הגישור תהא לצדדים גם ההזדמנות "לפרוק" את כעסם איש על רעהו, להוציא את אשר על ליבם ולנהל דו שיח ישיר ואמיתי, פנים מול פנים על מהות הסכסוך בינהם, דבר שעפ"י רוב לא נעשה כלל טרם הפניה להליך הגישור.
כל הנאמר בהליך הגישור הינו חסוי לחלוטין וחלה לגביו סודיות מוחלטת. אין המגשר רשאי לחשוף ו/או לגלות כל פרט ו/או מידע ו/או כל חומר אחר אשר נחשף במסגרת ההליך לכל גורם שהוא, לרבות לא לבית המשפט כולל לא את עובדת סירובו של מי מהצדדים להסכים להצעות ליישוב הסכסוך.

כמו כן, כל צד רשאי עפ"י שיקול דעתו הבלעדי להפסיק בכל עת שיחפוץ את הליך הגישור.
הליך הגישור מתקיים באוירה נינוחה ונעימה בנוכחות 2 הצדדים בעצמם וללא כל צורך בייצוג עו"ד, אולם אין כל מניעה להיוועץ בעו"ד או בכל מומחה אחר ואף להיותם נוכחים בישיבת הגישור.

בשונה מההליך המתקיים בבית המשפט, הליך הגישור נותן אפשרות לצדדים לבטא את עצמם איש כלפי רעהו, באופן מלא וחופשי סביב שולחן ומבלי להיצמד לכללים מוגדרים ונוקשים ולשאר סממני טקסיותבסיום תהליך הגישור, ינסח המגשר הסכם ובו יופיעו כל הסכמות הצדדים כפי שהוסדרו בינהם.

הצדדים יחתמו על ההסכם והוא יוגש לאישורו של בית משפט כדי לתת לו תוקף של פס"ד

זכרון דברים

מזל טוב ! לאחר חיפושים מייגעים וארוכים מצאתם סוף סוף את דירת חלומותיכם. לאחר מו"מ מתמשך סיכמתם על מחיר, תנאים ושאר דברים רלבנטיים, אולם כדי להבטיח כי הדירה באמת תישמר לכם עד למועד חתימתכם על הסכם מפורט ומסודר, מציע מי מהצדדים לחתום בינתיים על זכרון דברים.

שימו לב !!!
זכרון דברים אינו סתם מסמך אשר נועד לשמור לכם על הדירה, במקרים מסוימים יכול זכרון הדברים להיות בעל תוקף משפטי מחייב לעסקה כולה ולהחשב כהסכם לרכישת הדירה למרות שבפועל לא נחתם הסכם כזה. היות וכך, עלול הצד השני גם לדרוש מכם את קיום העסקה כולה והמשמעות לכך היא שתהיו מחויבים לרכוש את הדירה ובמחיר כפי שהתחייבתם.

מומלץ לא להקל ראש ולמהר לחתום על זכרון דברים מבלי להיוועץ קודם לכן בעורך/ת דין הבקיא בתחום. הדרך הנכונה ביותר היא לקבל ליווי מלא מעורך הדין החל משלב המו"מ ובוודאי בשלב החתימה על זכרון הדברים.

הוראות חוק המקרקעין תשכ"ט – 1969 מסדירות בעיקרן את כל הקשור בנושא זכויות הצדדים בעסקת מקרקעין.

ראשית מדבר החוק על דרישת הכתב בעסקת מקרקעין, דהיינו הסכם בין שני צדדים למכירת/רכישת זכויות בקרקע חייבת להיות בכתב. דרישה זו הינה מהותית מבחינת החוק ואין לוותר עליה.
שנית מדבר החוק על דרישת הרישום משמע, עסקת מקרקעין תסתיים רק בעת רישומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

כל עוד לא נרשמו הזכויות בטאבו תחשב העסקה מבחינה משפטית כהתחייבות חוזית /כספית בלבד. רק לאחר שנרשמו הזכויות בטאבו יראו בעסקה זכות קניינית לכל דבר ועניין וככזו שהושלמה.
מבחינה מעשית, יש לוודא ולדאוג גם לאחר החתימה על הסכם מכר כי זכויותיכם נרשמו בסופו של יום בטאבו שכן רק במצב שכזה תקנו לעצמכם זכויות קנייניות אמיתיות.
יצוין כי זכות חוזית/כספית פחות חזקה מזכות קניינית.

זכות חוזית/כספית הינה בין 2 הצדדים לעסקה בלבד בעוד שזכות קניינית הינה זכות מוגנת כלפי כולי עלמא, ירושה או הורשה הן מכח צוואה והן מכח הדין אינן נחשבות כעסקת מקרקעין ולכן אינן נדרשות למלא אחר ההוראות דנן למרות שזכויות הקנייניות נרשמות בסופו של דבר על שם היורשים.

לעסקה במקרקעין נלווים על פי רוב, נספחים משפטיים רבים שיש לצרפם להסכם הכתוב, נספחים כגון נסח טאבו, שטרות רישום זכויות, שטרות משכנתא (ככל שהדבר רלבנטי לעסקה), אישורי עירייה, ייפוי כח ועוד, אשר על כן, מומלץ לא להקל ראש בנושא זה ולבחור לעצמכם עו"ד מקצועי הבקיא בתחום ושייתן לכם מענה וליווי לכל אורך התהליך החל משלב המו"מ ועד לשלב רישום זכויותיכם.

אחד השלבים הראשונים והחשובים ביותר בעסקת מקרקעין הינה רישום הערת אזהרה בטאבו לטובת הצד הרוכש.
לרישום הערת אזהרה בטאבו 2 מטרות עיקריות;
1. להצהיר לכל מי שמתעניין במקרקעין כי בעל הקרקע התחייב לעשות לגביהן עסקה.

2. למנוע מבעל הקרקע לעשות עסקה נוגדת על אותם המקרקעין עם צד שלישי.

רישום הערת אזהרה בטאבו הינה הליך טכני משפטי הכרוכה בתשלום אגרה ומילוי טופס בקשה לרישום הערת אזהרה.
גם בנושא רישום זה אין להקל ראש ולהקפיד ולוודא כי מיד עם חתימתכם על הסכם המכר וביצוע התשלום הראשון נרשמה על שמכם הערת אזהרה בטאבו.

קניתם בית בשעה טובה ונדרשתם לחתום על מסמכים רבים? נפגעתם חלילה בתאונה או שפגעו בזכויותיכם כעובדים? מעוניינים לפתוח בהליכי גירושין או שמא לממש צוואה? קיבלתם דו"ח משטרה שלא בצדק או נפגעתם מהליכי הבירוקרטיה? נקלעתם לקשיים כספיים והליכי הוצל"פ?
אולי ביצעתם עבירה פלילית או שברצונכם להקים חברה או לרשום פטנט שהמצאתם? רוצים לתבוע "בית עסק" שסיפק לכם מוצר פגום או את השכן המסוכסך עמכם?…..

מקרים כגון אלה, קורים לרבים מאיתנו במהלך חיינו, אולם נוכח היותנו חברה משופעת ב"ידידים", "קרובי משפחה", "חברים" ושאר "נותני עצות חינם" ברוב המקרים נוטה הלב לפנות לאחד מהם בתקווה לקבל איזו עצה טובה ומועילה עוקפת עורך דין, שתעזור לנו להתמודד עם המקרים הנ"ל ואולי אף תחסוך לנו כמה שקלים.
מבחן התוצאה מגלה כי ברוב המקרים, לא רק שהעצות הנ"ל אינן פותרות את הבעיה אלא שהן עלולות אף לגרום לנזקים גדולים יותר ובלתי הפיכים שלעיתים אפילו לעורכי הדין יהיה קשה להתמודד.

היות ואנו חיים במדינת חוק, אזי כדי להתמודד עם המקרים הנ"ל, בצורה הכי טובה, הכי מהירה, הכי ממוקדת והכי יעילה אנו זקוקים לעורך דין המתאים שיידע את החוקים הרלבנטיים והפסיקה העדכנית, על מנת שייעץ לנו, יכוון אותנו, יבהיר לנו את זכויותינו וחובותינו ויעניק לנו הגנה מקצועית בצורה הכי טובה.

נסיון העבר מוכיח חד משמעית כי קבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מקצועי ואיכותי החל מהשלב הראשון של ההליך כולו מגדיל בעשרות אחוזים את סיכוי ההליך להצליח!!!

בנוסף, יש לזכור כי יתרונותיו של הייעוץ המשפטי ע"י עו"ד מקצועי באים לידי ביטוי הן בפן האסטרטגי, שכן בניית אסטרטגיית פעולה ויישומה המהיר יכולה להיות קריטית להצלחת ההליך כולו, והן בפן הפסיכולוגי, שכן, עו"ד מקצועי שייתן ייעוץ משפטי נכון יפחית את תחושת חוסר הוודאות ויבהיר היטב את הזכויות והחובות נוכח ההליך כולו וכן ידע עפ"י רוב להעריך את מידת סיכויי ההליך להצליח.

נקיטת פעולות משפטיות ככל שיהיו ומבלי שנתקבל לגביהם ייעוץ משפטי מקצועי ע"י עו"ד, יפגעו בסיכויכם להשיג את מבוקשכם מההליך כולו.

המלצת האתר: מומלץ מאד להיוועץ בעו"ד טרם נקיטת כל פעולה משפטית וזאת כדי למנוע טעויות אשר לעיתים יהיו לבלתי הפיכות.

זכרו: עורכי הדין מחויבים לכללי האתיקה המקצועית, סודיות ללקוח ומצוידים עפ"י רוב בביטוח אחריות מקצועית – היוועצו בהם, אל תעשו דין לעצמכם – הם כאן בשבילכם !!!

רבים מתבלבלים בין המונח "צו קיום צוואה" למונח "צו ירושה"

"צו קיום צוואה" יתבקש כאשר המנוח/ה השאיר אחריו צוואה כתובה ובאין כזו, יתבקש "צו ירושה".

צו קיום צוואה ניתן בהחלט להגיש לבד ללא צורך בעו"ד – אולם מומלץ להעזר בשירותיו לשם כך.

ממי מבקשים

צו קיום צוואה מבקשים מגוף שנקרא "הרשם לענייני ירושה" שנמצא בכל מחוז בארץ (צפון, חיפה,שרון, מרכז,דרום).

יש להקפיד להגיש בקשה לצו קיום צוואה במחוז בו היה מקום מושבו האחרון של המוריש ! במקרה של תושב זר – יש להגיש את הבקשה במחוז בו היו נכסיו של המוריש.

למה צריך לבקש צו קיום צוואה

כדי שהיורשים הרשומים בצוואה יוכלו לממש אותה, קרי, להעביר את כל הרכוש והכספים ושאר זכויות המנוח/ה על שמם – נדרש "אישור משפטי רשמי" מטעם הרשם לענייני ירושה המעיד כי הצוואה תקינה וכי אין כל התנגדות של אף אדם אחר למימוש הצוואה.

קבלת "אישור" שכזה נקרא "צו קיום צוואה" ורק לאחר קבלתו ניתן לממש את הצוואה.

כל בקשה לצו קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי וזאת כדי שכל מי שמעוניין להתנגד לצוואה יוכל לעשות זאת בתוך 14 יום ממועד הפרסום בעיתון.

מי יכול לבקש

צו קיום צוואה יכולים לבקש רק היורשים הרשומים בצוואה וכל אדם אחר שהצוואה המקורית נמצאת ברשותו ויש לו אינטרס לבקש את מימושה.

איך מגישים צו קיום צוואה

ממלאים טופס "בקשת צו קיום צוואה". ניתן להוריד את הטופס מאתר "האפוטרופוס הכללי" בקטגוריית "טפסים".

על הבקשה יש לחתום בפני עורך דין.

יש לשלם 2 אגרות בגין הבקשה ולצרפן לטופס:

אגרת פתיחת תיק (שובר כחול) + אגרת פרסום בעיתון (שובר כתום)

ניתן לשלם את האגרות הנ"ל באמצעות שוברי תשלום אותם ניתן לקבל בלשכות הרשם בלבד או באמצעות תשלום באינטרנט דרך "שירות התשלומים הממשלתי"

יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:

– 2 שוברי תשלום האגרה

– תעודת פטירה מקורית של המנוח/ה או בחותמת "נאמן למקור" של עו"ד

– אם נפטר אחד היורשים – תעודת פטירה שלו

– צוואה מקורית בלבד. (אם הופקדה הצוואה או נמסרה לרשם לענייני ירושה – יש לציין זאת ולצרף העתק ממנה)

אם יורשים מסויימים מתוך הצוואה מסתלקים או מוותרים על חלקם בעזבון – יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים שלהם.

יש להגיש את הבקשה + המסמכים הנ"ל לרשם לענייני ירושה ב- 4 עותקים

(1מקורי +3 העתקים)

בנוסף, יש לצרף 2 צילומים של הצוואה לצורך הכנת צו קיום הצוואה

בחירת אזור מגורים מהווה עפ"י רוב, קריטריון מרכזי בבואכם לרכוש דירה, אולם מה עם השכנים? חשבתם פעם לבדוק מי ומי בדיוק יהיו שכינכם?

ויכוח על מזגן מרעיש, חניה, השתלטות על רכוש משותף, אי תשלום מיסי וועד בית וכד' הם חלק בלתי נפרד מבעיות שכנים של רבים מאיתנו אולם כיצד בכל זאת ניתן לפתור את הבעיות?

ראשית מומלץ מאד לנסות וליישב את הסכסוך או הבעיה בתוך כתלי הבניין – בין השכנים עצמם, שהרי, אחרי הכל ימשיכו השכנים להיתקל זה בזה מידי יום ואיזה פתרון טוב יותר מזה שיגיעו אליו בהסכמה משותפת וללא התערבות של גורם חיצוני.

באם לא מצליחים השכנים להגיע להסכמה משותפת, ניתן לפנות לאגודה לתרבות הדיור, באמצעות וועד הבית, (חברות באגודה כרוכה בתשלום) והם יציעו פתרונות מגוונים החל משירותי בוררות ועד לייעוץ וליווי משפטי בהתאם לצורך.

באם שני הפתרונות שהוזכרו לעיל, אינם מתאפשרים, יש לבחון האם נושא הסכסוך מקבל התייחסות בספר החוקים כדוגמת רעש טורדני, השתלטות על רכוש משותף, אי תשלום מיסי וועד וכד' שאז ניתן יהיה לפנות לבית המשפט על מנת שייתן את הפתרון והסעד הנדרש.

הגוף המשפטי המוסמך לדון עפ"י דין בענייני סכסוכי שכנים הינו "המפקח/ת על הבתים המשותפים" שבתחום סמכותו להכריע בדבר זכויותיהם או חובותיהם של בעלי דירות בבית משותף.

בסוגי סכסוכי שכנים שונים או בכאלו שאינם בבית משותף, ניתן לפנות גם לבית משפט מוסמך אחר וזאת בהתאם לסוג ומהות הסכסוך.

בכל בית משותף רצוי שיהיה תקנון שנכתב על ידי השכנים ושיסדיר את החובות והזכויות של כל דייר ודייר כך שבמקרה של סכסוך ייתכן והפתרון יימצא בתקנון עצמו.

כותו הבסיסית של כל לקוח לקבל מוצר שלם וללא כל פגמים בתמורה לרכישתו וכפי שסיכם עם "בית העסק".

באם המוצר שסופק פגום ואינו מאפשר שימוש סביר בו, חלה החובה על הלקוח לפנות לבית העסק ולדרוש את תיקונו באופן מלא או לקזז את שווי הפגם מעלות המוצר או לקבל מוצר חלופי תקין.

אם בית העסק אינו מצליח לתקן את המוצר באופן מלא זכותו של הלקוח לדרוש את החלפתו של המוצר במוצר זהה חדש ותקין או לבטל את העסקה כולה ולקבל את כספו בחזרה.

במידה והלקוח מעוניין מכל סיבה שהיא להשאיר את המוצר בחזקתו, יכול הוא לדרוש מבית העסק פיצוי בגובה הנזק שנגרם למוצר.

באם לא השגתם את מבוקשכם מומלץ להעזר ב- עו"ד או לתבוע את בית העסק בבית המשפט לתביעות קטנות.

 

קיימים חוזי שכירות מכל מיני סוגים – שכירות קרקע, שכירות עסק, שכירות משנה, שכירות שירותים וכדומה… מאמר זה מתייחס לחוזה שכירות לדירת מגורים.

הצדדים לחוזה השכירות

מצד אחד – בעל/י הדירה – המשכיר
מצד שני – הדייר/ים – השוכר

כותרת החוזה

בכותרת החוזה לצד המשפט "חוזה שכירות" חייב להופיע המשפט "בשכירות בלתי מוגנת" משמעות המשפט הוא שעל החוזה לא חלים הוראות חוק הגנת הדייר זאת אומרת שהדייר שיתגורר בדירה, לא יהיה מוגן מכח החוק הנ"ל במשמעות שלא יוכל להתגורר בדירה למשך כל ימי חייו מבלי שניתן יהיה לפנותו, אלא יתגורר רק עד תום תקופת השכירות.

טיפים למשכיר

1. יש לדאוג כי בהסכם יהיה סעיף לפיו השוכר מצהיר כי ראה את הדירה, בדק אותה ואת המתקנים
שבה וכי היא לשביעות רצונו המלאה.

2. יש להגדיר במפורש את תקופת השכירות – תאריך תחילת ההסכם ותאריך סיומו.

3. מומלץ להכניס סעיף לפיו השוכר מתחייב שלא להעביר את זכויותיו בדירה לאחרים ולא להשכיר את
הדירה בשכירות משנה.

4. חשוב מאד להכניס סעיף לפיו השוכר מצהיר כי לא שילם למשכיר דמי מפתח כמשמעותם בחוק
הגנת הדייר.

5. מומלץ להגדיר לשוכר את מטרת השכירות – קרי מגורים בלבד ולא כל שימוש אחר.

6. חשוב מאד להגדיר בחוזה את גובה שכר הדירה המשולם, איך הוא משולם (שיק/העברה
בנקאית/מזומן), באיזה מטבע ישולם (שקל/דולר) ומתי בדיוק (באיזה יום בחודש). מומלץ לקבוע
"קנס" עבור כל יום של איחור בתשלום שכר הדירה.

7. מומלץ לקבוע בחוזה כי כל החשבונות – ארנונה, גז, חשמל, טלפון יעברו על שם השוכר ולוודא את
העברתם.

8. מומלץ לקבוע סעיף לפיו השוכר מתחייב להחזיר את הדירה במצב כפי שקיבל אותה (למעט בלאי
סביר) כולל קירות מסויידים וכדומה.

9. מומלץ לקבוע סעיף לפיו השוכר מתחייב לא לבצע שינויים בדירה, אלא בהסכמת המשכיר מראש
ובכתב.

10. מומלץ לקבוע בחוזה כי השוכר מתחייב לתקן כל פגם או תקלה בדירה (או במתקניה) שנגרמו
כתוצאה משימוש שוטף.

טיפים לשוכר

1. מומלץ לקבוע בהסכם תקופת אופציה שבה ניתנת לשוכר אופציה לשכירות לשנה נוספת או יותר
באותם התנאים ומימוש האופציה היא רק באמצעות הודעה של השוכר למשכיר כי ברצונו לעשות כן.

2. מומלץ לקבוע סעיף המגדיר בדיוק מתי ואיך מורשה המשכיר להגיע ולבקר בדירה.

3. מומלץ לבקש מהמשכיר כי יבטח את הדירה בביטוח מבנה המכסה מפני נזקים יסודיים בדירה כגון:
פיצוצי צנרת, סדקים בקירות ועוד. זהו ביטוח זול על פי רוב ונותן בטחון לשוכר כי אם ייגרמו
נזקים כאלו הם אכן יטופלו.

4. מומלץ להגדיר בחוזה כי באחריות המשכיר לתקן מיד עם היווצרותם נזקים יסודיים שייגרמו בדירה,
סדקים עבים, שקיעות ברצפות, פיצוצי צנרת וכדומה. בטרם הכניסה לדירה מומלץ לוודא כי לא
רובצים על הדירה חובות וועד בית, ארנונה, חשמל ואחרים.

5. מומלץ לקבוע במפורש אילו סעיפים בדיוק בחוזה ייחשבו להפרת החוזה ואילו לא.

6. מומלץ להכניס בחוזה סעיף לפיו ניתנת לשוכר האפשרות לסיים את החוזה בכל עת ולצאת מהדירה
תוך הודעה מוקדמת למשכיר של 30 יום לפחות ובכתב. כל זאת שיהיה בכפוף למציאת שוכר חלופי
שייכנס במקומו.

ערבויות ובטחונות

קיימות 2 אופציות עיקריות לקבלת ערבויות מהשוכר :

מטרת הערבויות והבטחונות היא להבטיח כי במקרה ונגרמו נזקים לדירה או שהשוכר מפסיק לשלם את שכר הדירה או משאיר חובות בדירה שהשוכר לא שילם עבורם יהיה מקור כספי בטוח שממנו יוכל המשכיר לקבל את התשלומים.

1. ערבות בנקאית מטעם השוכר – זו הבטוחה הטובה ביותר. מומלץ לקבוע את תוקפה המינימלי עד
חודשיים לאחר סיום תקופת השכירות.

2. שטר חוב בחתימת 2 ערבים חיצוניים – זו סוג הבטוחה המקובלת ביותר. השוכר חותם על שטר
חוב (בדך כלל בגובה חודש שכירות במכפלת התקופה) ו-2 ערבים חיצוניים חותמים על שטר החוב
כערבים להתחייבויות השוכר.

דו"ח משטרה  

קיימים 2 סוגי דוחות משטרה:

1. "ברירת קנס" – ניתנת למקבל הדו"ח 2 אפשרויות פעולה – תשלום הדו"ח או בקשה להישפט.

2. "הזמנה לדין" – דו"חות שעפ"י החוק מחוייב מקבל הדו"ח להתייצב מול שופט ולהשפט בגין העבירה שביצע. 

ברירת קנס 

אפשרות אחת – ניתן כאמור לשלם את הדו"ח בתוך 90 ימים מיום ביצוע העבירה, תשלום סכום הדו"ח מהווה למעשה הודאה מטעמכם כי ביצעתם את העבירה ולפיכך גם תחוייבו במספר נקודות כפי שקבע המחוקק ובכל ההשלכות המשפטיות הנובעות מכך.  

אפשרות שניה – במידה והנכם סבורים כי דו"ח המשטרה ניתן לכם בטעות וברצונכם לטעון את טענותיכם בפני שופט, תוכלו להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח לידיכם, "בקשה להישפט". נוסח בקשה להישפט מופיע עפ"י רוב בטופס הדו"ח עצמו.

במצב כזה – יישלח לכתובתכם כפי שהיא מופיעה במשרד הפנים," הזמנה לדיון בבית המשפט לתעבורה" בהזמנה זו יצוין מועד הדיון ושעתו. עליכם להתייצב במועד שנקבע ולטעון את טענותיכם לעניין הדו"ח המשטרתי בפני שופט. 

שימו לב: בכל מקרה מומלץ לא להתעלם מקבלת הדו"ח שכן אי נקיטת כל פעולה עלולה לגרום להגדלת סכום הדו"ח, לתוספות קנסות ריביות והטלת עיקולים שונים.

למרות כל האזהרות ופרסומות הטלוויזיה לנהיגה זהירה ובטוחה, קרתה לכם חס וחלילה, תאונת דרכים, גם אם לא באשמתכם, ובגינה נגרמו לכם נזקי רכוש (נזקים לרכב) ונזקי גוף (נזקים לגופכם).

1. ראשית הרגעו ואל תכנסו ללחץ מיותר.
2. בקשו מהצד הפוגע כי יציג בפניכם : פוליסת ביטוח חובה בתוקף, רשיון רכב בתוקף, במידת
האפשר/הקיים – פוליסת ביטוח צד ג'.
3. רישמו את שם בעל רשיון הרכב + מס' תעודת זהותו + שאר פרטיו המזהים.
4. רישמו את מס' פוליסת ביטוח החובה + שם החברה המבטחת + שם בעל הפוליסה+ שאר
פרטיו המזהים + שם סוכן הביטוח + מס' רישוי הרכב הפוגע + סוג הרכב + פרטי הנהג הפוגע.
5. במידת האפשר – רישמו את מס' פוליסת צד ג' + שם החברה המבטחת + שם בעל הפוליסה.
6. דווחו לסוכן הביטוח שלכם אודות התאונה
7. במידה ונפגעתם בגופכם מומלץ לפנות מיד לבדיקה רפואית בחדר מיון + לדווח למשטרה.

כעת כשבידכם כל הפרטים הנ"ל, יש לעשות אבחנה בין סוגי הנזקים שנגרמו לכם:

נזקי רכוש – (במידה והצד השני הוא האשם בתאונה)

במקרה כזה יש לתבוע את פוליסת צד ג' של הנהג הפוגע (באמצעות סוכן הביטוח שלכם) לשם קבלת החזר כספי על הנזקים שנגרמו לכם.
במידה ולנהג הפוגע אין פוליסת ביטוח צד ג' או שאינו מודע באשמתו בתאונה – יהא עליכם לתבוע את הנהג באופן אישי +את בעל הרכב על כל נזקי הרכוש שנגרמו לכם.

נזקי גוף (במידה ונהגתם ברכב הנפגע )

במקרה כזה יש לתבוע את פוליסת ביטוח החובה של הרכב בו נהג הנפגע ,משמע את חב' הביטוח המבטחת את ביטוח החובה שלכם.

לשם תביעת נזקי גוף יש לצרף את המסמכים הבאים:
– אישור מחדר מיון על פניה לטיפול
– אישור משטרה על דיווח ארוע התאונה
– מסמכים רפואיים ככל שניתן המעידים על מצבכם הרפואי בעקבות התאונה.
– כל מסמך המעיד על הוצאות בעקבות התאונה.

לשם הגשת תביעה בעילה של נזקי גוף ו/או נזקי רכוש מומלץ להיוועץ בעו"ד המתמחה בתחום.

לפי הוראות סעיף 16 לחוק שעות עבודה ומנוחה כל עובד זכאי לתשלום בעבור עבודתו בשעות נוספות מעבר למכסת השעות הרגילות שהינו נדרש לעבוד ביום.

במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע – לאחר השעה השמינית תחשב כל שעת עבודה כשעה נוספת.

במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע – לאחר השעה התשיעית תחשב כל שעת עבודה כשעה נוספת.

עבודה שמתבצעת לפחות שעתיים בין השעות 22:00 ל- 06:00 תחשב כעבודת לילה ואז לאחר השעה השביעית תחשב כל שעת עבודה כשעה נוספת.

עבור השעתיים הנוספות ישולם לעובד 125% משכר שעה רגילה.

החל מהשעה השלישית הנוספת ואילך, ישולם לעובד 150% משכר שעה רגילה.

לעובד שנדרש לעבוד בימי המנוחה השבועית או בימי חג ישולם החל מהשעה הראשונה  150% משכר שעה רגילה.

אם העובד נדרש לעבוד בימים אלו גם שעות נוספות אזי עבור השעתיים הנוספות הראשונות ישולם לו 175% משכר שעה רגילה.

החל מהשעה השלישית הנוספת יהא העובד זכאי ל 200% משכר שעה רגילה.

במקום עבודה שעובדים בו 5 ימים בשבוע – לא יועסק עובד בשעות נוספות מעבר ל 15 שעות בשבוע ללא קבלת היתר מיוחד משר הכלכלה.

במקום עבודה שעובדים בו 6 ימים בשבוע – לא יועסק עובד בשעות נוספות מעבר ל 12 שעות בשבוע ללא קבלת היתר מיוחד משר הכלכלה.

לפי הוראות חוק עבודת נשים,  עובדת שמצויה בחודש החמישי להריונה פטורה מעבודה במשמרות לילה, משעות נוספות וכן מעבודה בימי המנוחה השבועית.

מנוחה שבועית – אורך המנוחה השבועית לעובד 36 שעות ברציפות. המנוחה השבועית
תכלול: ליהודי את יום השבת, לגבי מי שאינו יהודי אחד מהימים – שישי שבת או ראשון  לפי בחירתו.

שיק הינו אמצעי תשלום נפוץ במחוזותינו ומהווה התחייבות כספית לכל דבר ועניין.

משמעות חתימה על שיק, הינה התחייבות כלפי צד שלישי כלשהוא לשלם לו סכום כסף בגובה סכום השיק.

עפ"י חוקי מדינת ישראל שיק ניתן גם להסבה, משמע, אם פלוני נתן שיק לאלמוני מכח עסקה כלשהיא שהיתה בינהם, יכול אלמוני לחתום בגב השיק ולהסב (להעביר) את התחייבותו של פלוני לגורם אחר. במקרה שכזה – יהא חייב פלוני את סכום השיק לגורם האחר.

סיטואציה כזו עלולה להיות מאד בעייתית לפלוני, היות וכעת, מבחינה משפטית למרות שאינו מכיר את הגורם האחר הוא חייב לשלם לו את סכום השיק .

יתכן מצב לפיו פלוני לא קיבל מאלמוני את התמורה בגין התחייבותו הכספית אליו ומשום כך, תהיה לו סיבה מוצדקת לבטל את השיק אולם נוכח המצב החדש שנוצר פלוני מחוייב עפ"י החוק לשלם לגורם האחר את סכום השיק.
במצב דברים שכזה, הברירה היחידה שמצויה בפני פלוני היא לשלם את סכום השיק לגורם האחר ולתבוע מאלמוני בבית המשפט בחזרה את הסכומים ששולמו לגורם האחר… פרוצדורה שהיא מסובכת ויקרה.

כדי למנוע בעיות מהסוג הנ"ל, מומלץ מאד לרשום שיק בצורה נכונה כך שלא תהיה למקבל השיק האפשרות להסב אותו לכל גורם אחר:

סמנו בגוף השיק 2 קווים מקבילים אלכסוניים ורשמו בתוכם "למוטב בלבד", בנוסף, מיחקו את המילה "פקודת" כך שתישאר רק האות "ל" והקפידו לרשום לאחריה את שם מקבל השיק.

במצב שכזה רק מקבל השיק יוכל לפדותו ולא יוכל להסבו לגורם אחר.
ניתן גם לבקש מהבנק המנפיק לכם פנקסי שיקים, לקבל את השיקים ערוכים כבר במתכונת הנ"ל.

חל איסור מוחלט לפטר עובדת המצויה בהריון בעלת וותק של שישה חודשים במקום העבודה.

אם רצון המעביד בכל זאת לפטר עובדת בהריון הוא מחוייב על פי החוק לפנות בבקשה מנומקת לממונה על עבודת נשים במשרד התמ"ת.

המעביד יתבקש לנמק את הסיבות שבגללן הוא מעוניין בפיטורי העובדת ויידע את העובדת על הגשת בקשתו זו ואף יראה לה את הסיבות כפי שהגישן לממונה.

הממונה על עבודת הנשים יבקש לשמוע את תגובת העובדת ורק אם ישתכנע שאין כל קשר בין סיבת הפיטורים להימצאותה של העובדת בהריון וכן כי הסיבות מוצדקות ישקול את מתן ההיתר לפיטורים.

חשוב לדעת כי פיטורי עובדת בהריון ללא קבלת היתר – בטלים ומבוטלים!!!

אם בכל זאת התקבלה החלטה אצל הממונה להעניק למעביד היתר לפיטורי העובדת, קיימת לה הזכות לערער על החלטה זו בתוך 45 ימים מיום מתן ההיתר ובפני בית הדין לעבודה.

גם לעובדת בהריון בעלת וותק של פחות משישה חודשים במקום העבודה קיימות הגנות מכח "חוק שיוויון הזדמנויות בעבודה", משמע, מעביד לא יוכל לפטר עובדת רק בגלל היותה בהריון שכן הדבר מהווה אפליה אסורה.

במקרה של פיטורי עובדת בהריון שלא בהתאם להוראות החוק, קיימת לה האפשרות לתבוע את המעביד ולזכות בפיצוי כספי.

עו"ד יעל גיל |
משנת 2004, נחשפתי לאפליה החמורה הנוקטת במדינת ישראל בנושא ההורות. מאז התחלתי לפעול בתחום בכל המישורים.

פרסמתי מאמרים וכתבות, נאמתי בכנסת, השתתפתי בדיונים ובישיבות עם גורמים נוספים העוסקים בקידום ההורות השוויונית, הופעתי באמצעי התקשורת השונים בנושא, טלוויזיה, רדיו, עיתונות, קידמתי את הנושא ברשתות החברתיות ואף השגתי פסק דין לטובת אב שביקש לקיים משמורת משותפת על ילדיו, תאומים שהיו אז בני שנתיים ותשעה חודשים.

מאז שנת 2004 אני עוסקת בקידום השוויון בהורות, לאחר שנחשפתי בעבודתי כעו"ד לענייני משפחה לעוולות הגדולות המתרחשות בבתי המשפט ובבתי הדין בתחום ההורות.

אבא גל, אבא מיקי, אבא איתן, אבא שי, אבא איתי ועוד אבות רבים ונפלאים רוצים לגדל את ילדיהם. רק מאבק אדיר, בן כמה שנים בבתי המשפט מאפשר להם לעשות זאת, או תשלום כספי כלשהו.

האם זו טובת הילדים, שאבא שלהם יאלץ להיאבק מול אפליה מגדרית חמורה כדי לגדל את הילד שלו?

חזקת הגיל הרך, נותנת כלי בידי גורמים מסוימים, למנוע קשר בין אבות לבין ילדיהם.
בואו נבדוק, איזה רווח טמון לנשים באמת מאי ביטול חזקת הגיל הרך? איזה רווח טמון כאן לילדים? האם זוהי באמת טובתם.

פרופ' אבי שגיא שוורץ וד"ר יואלס הבהירו היטב מהי טובת הילדים, עפ"י מיטב המחקרים הפסיכולוגיים :

אומרים פרופ' שגיא וד"ר יואלס: "כשעוסקים בהסדרי הורות בעתות משבר גירושין, הספרות הפסיכולוגית המקצועית המעודכנת ביותר לוקחת בחשבון גורמים התפתחותיים ומערכתיים של הילד והיא מציעה מודלים שונים של פתרונות, כשמאחורי כולם עומדת הנחת עבודה המציבה אחריות הורית משותפת על ידי שני ההורים כמטרת-על. לתפיסתנו, זו צריכה להיות גם מטרת-העל במסגרת חקיקה נאורה במדינת ישראל. "

הם מוסיפים וכותבים כי : "כיום ברור לנו שהילד יוצר התקשרות גם לאב וגם לאם באופן בלתי תלוי זה בזה. אם שניהם נוכחים בחייו, הוא מקיים שתי התקשרויות במקביל, ושתיהן חשובות להתפתחותו. במילים פשוטות, הילד זקוק לקשר מתמיד עם שני הוריו, ופגיעה בקשר זה עשויה להֹפכו לילד בסיכון. ככל שהקשר עם אחד מן ההורים משתבש מוקדם יותר בחייו של הילד כך דרגת הסיכון גבוהה יותר."

עפ"י סעיף 14 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 1962, לשני ההורים יש משמורת משפטית שווה על ילדיהם, אבל החזקה על ילדים עד גיל 6 ומעבר לכך, נמסרת כמעט תמיד לאם.

דו"ח שניט אשר אושר ע"י שר המשפטים, אך עוד רחוקה הדרך, לפני שיהפוך לחוק, מתעתד לשים סוף סוף בפעם הראשונה במדינת ישראל בחקיקה, את טובת הילד האמיתית בקדמת הבמה.

בהתאם לדו"ח שניט, מדינת ישראל מיישרת קו עם הרב המכריע של מדינות המערב, אשר פועלות מזה שנים רבות בהתאם למחקרים החשובים ביותר בתחום התפתחות הילד. עפ"י מחקרים אלו, טובת הילד הברורה לעת גירושין, היא לגדול ולהיות מטופל ע"י שני הוריו. בריאותו הנפשית של הילד, מחייבת שמירת קשר רציף ויציב עם דמות האם ועם דמות האב, עמם יצר את ההתקשרות הראשונית.

הורות משותפת היא הכרח המציאות ופועל יוצא ישיר של האמנה לזכויות הילד. אמנה זו אושררה ע"י מדינת ישראל ונכנסה לתוקף בספטמבר 1991.

במקום להתאים את החוק לתמורות העיתים, דבקה מדינת ישראל עד היום בחוק מלפני 50 שנים, אשר סותר את המחקרים הללו ואת האמנה אותה היא אישררה. עפ"י האמנה לזכויות הילד, בכל הפעולות הנוגעות לילדים, טובת הילד צריכה להיות השיקול הראשון במעלה. עוד נקבע באמנה כי המדינות יכירו בעיקרון כי לשני ההורים אחריות משותפת לגידול הילד ולהתפתחותו.

באמצעות דו"ח שניט, עתידה סוף סוף מדינת ישראל לאמץ את האמנה לזכויות הילד בפעם הראשונה אל חיקה ולקבוע, כי שני ההורים יקחו חלק בגידולו של הילד. לא ניתנת עדיפות לאף הורה ונקבעת אף חובתו של כל הורה לטפל בילד ולגדלו.

יישום דו"ח שניט, יביא למהפך החברתי החשוב, הנדרש מזה שנים רבות. במקום הנצחת האם כמטפלת יחידה והאב ככספומט, מוכרת היום בחוק, חובתו של האב להיות הורה שווה חובות כלפי הילדים, מה שמאפשר אף לאם להתפתח כלכלית וחברתית ולא לחוש אשמה כשהילד נמצא עם אביו. הדרת הסטראוטיפ השכיח בחברה והגדרתו מחדש, הם אשר יביאו את השינוי החברתי המיוחל בנוגע לשוויון בין המינים.

הילדים לא יאלצו להיות עוד מכשיר מיקוח בין ההורים לעת גירושין, הכלי הזה נלקח מן המתגרשים. היום, עפ"י הדו"ח, חובתם של שני ההורים לטפל בילדיהם לטובת הילדים. בהעדר הרכיב אשר נותן עדיפות למי מן ההורים, לא תהיה להם עוד אפשרות להילחם על גב הילדים. במקום, הם יהיו חייבים לראות את טובת הילדים בראש סדר העדיפות, להציע הסכם הורות, לשבת, לדבר ולנסות לגשר על הפערים ביניהם לטובת הילדים. במקום האלמנט המלחמתי, נכנס לתמונה אלמנט הגישור, הפשרה וההסכם.

עניין זה משרת את טובת הילדים, כאשר ממחקרים רבים עלה, כי מצבם הנפשי של הילדים לאחר גירושין, מושפע באופן משמעותי, ממצב המתחים בין הוריהם. עוד קובעים המחקרים, כי הורות משותפת, מדמה עבור הילדים את המצב הקרוב ביותר למצב בו הוריהם נשואים. כך הם לא נאלצים להיפרד מאף אחד מן ההורים, מה שמיטיב אתם ומשפר את מצבם הנפשי.

עינינו רואות, כי ככל שזה נוגע לטובת הילד, אין ספק כי הדו"ח מביא עמו קידמה, הסכמים, שיתוף, הורות משותפת, שמירה על זכויות הילד בהתאם לאמנה עליה ישראל חתומה ובריאות נפשית טובה יותר לילדים. עוד טומן הדו"ח בחובו מסרים חינוכיים חשובים להורים : הדו"ח אומר לא עוד, לאבות חסרי האחריות שמנסים לברוח ממחויבות כלפי הילדים. הדו"ח הפמיניסטי במסר שלו, אומר לאם, את לא מחויבת לשבת עוד בבית עם הילדים, יש לך שותף שהביא עמך את הילדים לעולם וחובתו לטפל בילדים, אינה פחותה משלך. עוד דוחף הדו"ח לקראת הסכמים במקום לקראת מלחמה והכי חשוב הדו"ח נותן חשיבות עליונה לטובת הילד, כאשר כאמור ידוע לכל, כי טובת הילד היא להיות בקשר רציף ויציב עם שני הוריו ולא להיות מנוכר מי מהם.

הדו"ח קובע, כי לפני נקיטת כל פעולה שהיא, ההורים יהיו חייבים להגיש הסכם הורות. משמע, החוק יפנה את ההורים במקום להתדיינויות משפטיות רבות שנים או במקום לאפליה מגדרית שמנתקת אבות מילדיהם, להסכם הורות. עידוד הסכמים, הוא הדבר הראוי והנכון לעשות במדינה מתוקנת. לא עוד מלחמה על גב הילדים, כי אם הסכם בין שני ההורים, משהו שיחייב אותם לשבת ביחד, במקום לנהוג בכוחנות. כמו כן, יופנו הצדדים לגישור ביחידת הסיוע, כל ניסיון לגשר על הפערים עדיף עשרות מונים על פני האופציה הכוחנית. בהעדר הסכמה, יוכלו בתי המשפט לקבוע את הסדרי ההורות על סמך מספר קריטריונים רלבנטיים ולא על סמך קריטריון אחד – מין ההורה.

מובן, כי קיימים מצבים בהם הורות משותפת שווה היא בלתי אפשרית, כאשר אחד ההורים נקבע כמסוכן לילדים, או כשאחד מן ההרים אינו מעוניין בכך. כמו כן, יש להתאים כל הסדר הורות לצרכי הילדים. יש ילדים שישמחו לגדול בשני בתים ולהיות בקשר הדוק עם שני הוריהם ויש ילדים, שיעדיפו לישון בעיקר במיטה אחת. ההחלטה אם לקיים משמורת משותפת, חייבת לבוא לפני כל דבר אחר מנקודת המבט של טובת הילדים ולא של צרכי ההורים.
עו"ד יעל גיל |

| עו"ד אלדד אוחיון |
אם נפגעתם פיזית אזי מגיע לכם על כך פיצוי כספי, זוהי כמובן אמירה מאוד כללית אבל בהרבה מאוד מקרים אנשים זוכים לקבל פיצויים ותמיכה כספית על פגיעות כאלה ואחרות. מנגד יש המון אנשים אשר נגרמו להם נזקי גוף כאלו ואחרים והם כלל אינם מודעים לעובדה כי יש להם הזכות לדרוש ממוסדות הביטוח הלאומי או מגופים אחרים פיצויי עקב אותה פציעה.

על כן מומלץ מאוד לפנות לייעוץ מתאים, עו"ד נזקי גוף הוא הכתובת המתאימה על מנת לדעת אם אכן מגיע לכם פיצוי כזה או אחר על נזק הגוף שלכם. עו"ד נזקי גוף הוא גם זה אשר יכוון אתכם בכול התהליכים אשר תצטרכו לעבור על מנת להגיע בסופו של התהליך אל אותה הכרה בנכות, זמנית או לצמיתות.

התהליך אל עבר ההכרה מטעם המוסד לביטוח הלאומי בפגיעה כזו או אחרת הוא תהליך ארוך ומייגע. הבירוקרטיה עשויה לא פעם לגרום לאדם כזה או אחר להרים ידיים ולהתייאש, עו"ד נזקי גוף מתמחה בתהליכים כאלו אל מול המוסדות הממשלתיים או אל מול חברות הביטוח והוא ללא ספק יוכל לקצר עבורכם את ההליכים ולחסוך זמן יקר מאוד.

מהם נזקי גוף ?
נזק שנגרם לגוף יכול להיגרם בכול מקום, זה יכול לקרות בבית כתוצאה מהחלקה או שימוש לא נכון בכלי עבודה , נזק יכול להיגרם במקום העבודה או בנסיעה. על כל מקרה חשוב מאוד להבין כי ישנם השלכות עתידיות בהתייחסות של הגופים הממשלתיים לגבי אופן הפציעה וסוג הנזק הרפואי.

עו"ד נזקי גוף ידע להדריך אתכם היטב ולהסביר על כל ההשלכות של סוגי פציעה, עו"ד נזקי גוף מכיר את החוק ואת התקנונים של המוסדות השונים ועל כן מומלץ לקבל את הייעוץ המתאים מיד עם קרות התאונה או הפציעה.
| עו"ד אלדד אוחיון |

| עו"ד אלדד אוחיון | 
אומרים שמי שלא עושה לא טועה, כל בעל מקצוע אשר עוסק בתחומים כאלה ואחרים רשאי לטעות מידי פעם ,אולם במקרים מסוימים טעויות אלו ורשלנות זו עשויים לגרום לנזקים קשים מאוד לקהל הלקוחות .

כזה בדיוק הוא מקצוע הרפואה, במקצוע זה אין אפשרות לשום בעל מקצוע, שזה יכול להיות רופא, אחות או כל מי שבא במגע עם חולים להתרשל בעבודתו. רשלנות רפואית פירושה הוא נזקים עתידיים לאותו החולה אשר נפגע ישירות מרשלנות זו.

הפגיעה מרשלנות רפואית יכולה להשפיע לא רק פיזית על אדם כזה או אחר אלה ההשפעה יכולה להיות גם השפעה נפשית וכתוצאה מכך להוביל להשפעות כלכליות עתידיות. לצורך הדוגמא אם דוגמנית עוברת הליך רפואי כל שהוא וכתוצאה מכך נפגעת היכולת שלה להופיע בציבור או שהמראה שלה נפגע המשמעות של פגיעה זו היא פגיעה כלכלית בנוסף לפגיעה הבריאותית.

עורך דין רשלנות רפואית הוא זה שיידע לייעץ לכם ולכוון במקרה הצורך ולהתאים את סוג התביעות או הדרישות לסוג הפציעה או הרשלנות. עורך דין רשלנות רפואית אתו תלכו להתייעץ רואה את העניין בעין מקצועית ויוכל להאיר את עינכם לדברים שאולי לא הייתם מודעים להם מלכתחילה.

במקרים רבים התוצאה של רשלנות רפואית באה לידי ביטוי בשלבים מאוחרים יותר, לא פעם אדם כזה או אחר נגרם לו נזק רפואי שאת השלכותיו לא ניתן היה לזהות באופן מידי, על כן גם במקרים של ספקות מוטב להתייעץ עם עורך דין רשלנות רפואית על מנת לקבל את העצה הטובה ביותר לפעולה נכונה.

מיהו עורך דין רשלנות רפואית הטוב ביותר עבורי?
כמו בכול מקצוע כך גם עורכי דין רשלנות רפואית יש בשפע, אולם לא כולם הם ברמה מקצועית גבוהה. על כן חשוב לקבל חוות דעת חיובית על עורך דין רשלנות רפואית אתו תרצו לצאת אל המסע. כמו כן אין להתפשר על ניסיון.
| עו"ד אלדד אוחיון |